Wat is haptonomie?

Haptonomie is een zintuiglijke benadering die de invloeden van het menselijk gevoelsleven op ons welzijn bestudeert en verhelpt.
Een verstoring van de balans tussen verstand en gevoel heeft immers een grote impact op ons leven.

“Haptonomie: de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven!”

De haptonomie als therapie

Deze massage maakt deel uit van de hapto-relaxatie, waarbij lichamelijke blokkades als het ware worden losgeschud.
Soepele bewegingen deinen als golfjes door je hele lichaam, waardoor je als cliënt bijna voortdurend in beweging wordt gehouden. De ritmisch uitgevoerde handgrepen hebben een wiegend, schuddend, slingerend, verend, rollend of stretchend karakter. Al deze bewegingen worden afgestemd op jouw ritme. Knedingen, effleurages, tracties en fricties worden ingeschakeld als rustmoment.

Door het loslaten van spanningen, resulteert deze therapeutische massage in een diepe lichamelijke ontspanning.
Een veilig gevoel, respect, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid vormen hierbij steeds de basisprincipes.

Het nut van deze therapie

Je leert ontdekken hoe je zelf keuzes kan maken op gevoelsmatig vlak en er richting aan te geven.
Je gevoelsbeleving en hoe je omgaat met jezelf en anderen staat hierbij centraal.

De therapie leer je nuttig gebruik te maken van je gevoelsleven om er uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.

“Haptonomie: maak nu ook nuttig gebruik van je gevoelsleven!”

Doel van de therapie

  • zich meer bewust te laten zijn van zijn lichamelijk gevoel
  • beter om te gaan met het eigen lichamelijk gevoel
  • inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en geestelijk  gevoelsleven.

Deze therapie omvat ook andere doelstellingen zoals bijvoorbeeld:

  • het beter laten omgaan met pijn.
  • onverwerkte ervaringen, emoties, gevoelens delen en verwerken. Om die dan een plaats in je leven te geven en er goed voelend mee om te kunnen gaan.