Wat is mediteren?

Binnen het begrip mediteren zijn er heel wat soorten meditatie, waaronder contemplatie meditatie, vipassana-meditatie,
mindfulness, visualisatie, transcendente meditatie, zen meditatie, enz.
Eén voor één zijn ze een vorm van spirituele oefening. Een oefening waarbij ‘nu’ het moment is.

Wanneer je je aandacht en je aanwezigheid richt op ‘nu’, ervaar je minder gedachten over toekomst of verleden.
Waardoor spanning, stress, angst of weerstand alsmaar kleiner wordt.

Het nut van mediteren

Mediteren kan door even stil te zitten op een stoel, een meditatiebankje of -kussen. Maar… het kan ook liggend, stappend,…

Welke vorm van mediteren je ook toepast, door het ‘stil’ worden neem je even de tijd voor jezelf.
Een moment waar je aandacht hebt voor het hier-en-nu en oog hebt voor wat zich aandient. Gewoon even stilstaan bij wat is.
Een toestand bereiken van innerlijke stilte en innerlijke rust. Een gevoel krijgen van thuiskomen in jezelf.

Wat bereiken we met meditatie?

Alhoewel we geen doel stellen, voel je wel verandering:

  • bewust worden van wat er zich in je afspeelt en leren luisteren naar jezelf
  • een evenwicht vinden tussen het mentale en lichamelijke
  • spanning laten afvloeien
  • innerlijke rust vinden
  • inzicht krijgen
  • je concentratie aanwakkeren
  • mentaal geluk ervaren
Meditatie